Búchacie Koberce - Kategória F2 - predaj od 18 rokov

Búchacie koberce sa skladajú z petárd, ktoré postupne (jedna za druhou) vybuchujú.
Niektoré búchacie koberce dokonca imitujú streľbu.
Prajeme Vám hlučnú zábavu !
Váš Ekopyro Team