Koniec petárd od 2. Januára 2024

Rozhodnutie o zákaze petárd na Slovensku od roku 2024 vyvolalo rozruch medzi obyvateľmi Slovenska. Ľudia vyjadrujú obavy ohľadom stráty tradičných sviatočných zvyklostí a 
slobody používať petardy pri rôznych oslavách. Podľa nich je zákaz petárd prehnaným zásahom do slobody jednotlivca a obmedzením tradičných foriem osláv.
Taktiež argumentujú, že petardy patria k sviatočným tradíciám a ich zákaz bude mať negatívny vplyv na atmosféru sviatkov a osláv.
Napriek tomu, že zákaz petárd bol zavedený s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochrániť verejné zdravie, niektorí ľudia majú obavy, že toto opatrenie môže viesť k nežiaducim dôsledkom,
ako je napríklad nárast nelegálneho predaja petárd. Napriek týmto obavám je však dôležité zdôrazniť, že zákaz petárd bol prijatý s cieľom zlepšiť bezpečnosť a ochrániť verejné zdravie. 
Dúfame, že sa podarí nájsť kompromis medzi zachovaním tradičných zvyklostí a zároveň zabezpečením bezpečného a príjemného prostredia pre všetkých obyvateľov Slovenska.

  • Zákon č. 330/2023 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Obmedzí sa predaj a používanie pyrotechniky predovšetkým z kategórií F2 a F3, a to petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, výmetníc, mín alebo rímskych sviec.
      
  • Nová legislatíva nadobudne účinnosť od 2. januára 2024. Znamená to, že petardy si koncom tohto roka budete môcť vychutnať legálne poslednýkrát. 

Chceme Vás ubezpečiť, že naša ponuka pyrotechniky bude stále bohatá (zakazujú sa len petardy, ohnostroje budú nadaľej povolené) a snažíme sa nájsť alternatívne spôsoby riešenia, ktoré môžu nahradiť petardy a prispieť k zachovaniu atmosféry osláv a sviatkov.
Ďakujeme Vám za Vašu vernosť a dôveru.

Váš tím Ekopyro.

Sledujte nás aj na Instagrame @ekopyro_ekopiro 
LINK: https://www.instagram.com/ekopyro_ekopiro/
Pravidelne tam robíme rôzne súťaže a zdieľame aktuálne zľavové kódy.

Nastavenia cookies